Meer informatie over Oosterwold


Er is veel te doen en daarmee ook heel wat informatie te vinden over Oosterwold. Hieronder relevante links.

Oosterwold.info
Veel informatie over en rondom het Oosterwold..
http://oosterwold.info/

Maak Oosterwold
De algemene website van de Werkmaatschappij Oosterwold. Met de  voorwaarden, condities en spelregels.
http://www.maakoosterwold.nl/

Oosterwold op Facebook
Actuele informatie via Facebookpagina van de werkmaatschappij Oosterwold.
https://www.facebook.com/oosterwold

Oosterwold op Twitter
Actuele informatie via tweets van en over Oosterwold uit verschillende bronnen.
https://twitter.com/InOosterwold

Bouwen in Oosterwold
Blog van bouwerFrank Meijers met veel informatie over zijn initiatief . Elke stap wordt zorgvuldig bijgehouden, soms met een terechte kritische noot.  Frank heeft voor de reeds opgerichte verenigingen naar de nutsbedrijven toe een belangrijke rol gespeeld.
https://oosterwold.wordpress.com/

Natuurlijke Landbouw
Van Akker naar Bos bevat informatie over waarnemen en begrijpen wat de natuur doet en daarvan leren ten behoeve van voedselproductie.
http://www.akkernaarbos.nl/

Wonen in Oosterwold (WIO)
Een website van BKVV Architecten, SMLXL Gebiedsontwikkeling en FutureHomeConcepts. Vanuit woonconcepten en collectieve initiatieven helpt WIO geïnteresseerden die zich in Oosterwold willen vestigen.
https://woneninoosterwold.nl/

Landschapsbeheer Flevoland
Stichting voor beheer, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden in Flevoland.
www.landschapsbeheer.net

Almere20.almere.nl
Alle gebiedsontwikkelingen in de gemeente Almere. Via het menu naar Oosterwold over de aanpak, adresgegevens en  overheidsrapporten die voor Oosterwold relevant zijn.
http://almere20.almere.nl/

Het Rode hoekje
Website over het totale doorloopproces van zelfvoorzienend bouwen en wonen in Oosterwold door Tjalf Bloem.
Inclusief een pagina over Oosterwold.
http://www.hetrodehoekje.nl/

Paradijsvogelbosje
Initiatief van Marien en Marie-Jose Abspoel. Zij realiseren een landschappelijk plan aan de Paradijsvogelweg.
http://www.paradijsvogelbosje.nl

Maak kennis met de buren 
Van Ero Dönerler, hij houdt de sociale landkaart van de bewoners van Oosterwold bij.
http://oosterwold.donerler.net/

Lokaal voedsel Flevoland
Een website van voedselproducenten in Flevoland. Elke bewoner van Oosterwold kan met zijn eigen stadslandbouw ook op deze site  terecht. Voor aanbieders en kopers van Flevolandse landbouwproducten.
http://www.lokaalvoedselflevoland.nl/

Stadsboerderij Almere
Een biologisch-dynamisch bedrijf met koeien, akkerbouw en groenteteelt. Gevestigd op Stadslandgoed De Kemphaan. Elke zaterdagochtend wordt een Boerenmarkt georganiseerd.
http://www.stadsboerderijalmere.nl/