Duurzaam wonen & werken in Oosterwold

Wil je wonen en/of werken op een plek buiten de stad, met veel groen en frisse lucht?
In een aantrekkelijk landschap met waterpartijen en vitale natuurelementen,
midden in Nederland met cultuur, sport en steden vlot bereikbaar?
vmx

Deze nieuwe plek voldoet daar aan, met waarden van duurzaamheid. Het heeft ook zorg, welzijn, educatie en recreatie op een landgoed met land en tuinbouwproducten. Zelfvoorzienend in voedsel én deze naar buiten toe aan kunnen bieden.
Dat alles heb je nu gevonden in VoedselLokaal, landgoed met ruimte voor ondernemers en bewoners in Oosterwold.

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Dat is uniek in Nederland.

Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning, maar gaan ook over wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte. Echter, dat moeten ze allemaal zelf realiseren. Alleen of met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling.

Inititiatiefnemers in Oosterwold zoeken alles zelf uit en regelen vervolgens alles zelf wat nodig is.
Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet dan ook nog niemand. Dat wordt bepaald door het eigen initiatief. Misschien wel van jou. Want Oosterwold is voor iedereen. Doe mee met VoedselLokaal in Oosterwold!

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde.
In de nabijheid bevinden zich de Villaparken Almeerderhout, Vogelhorst en Golfclub Almeerderhout.
Het Oosterwold is van af de noordkant bereikbaar via de A27 en Vogelweg en de zuidkant via de A27, Waterlandseweg en Vogelweg.

Een kaart vindt u op de contactpagina.

Woon- en werkomgeving

VoedselLokaal heeft de ambitie om circa 504 hectare in de Flevopolder te ontwikkelen tot een gebiedscoöperatie waarbij duurzaamheid en zelfvoorzienend zijn centraal staat.

Een nieuwe gemeenschap; nieuwe economie en inclusieve samenleving.
In Oosterwold zijn er gunstige condities voor co-creatie van het zogenaamd Living Lab voor duurzaam landgebruik. Er zal een organisch ontwikkelingsproces plaatsvinden, met zo min mogelijk vooraf bedachte regels.

 • Locatie A = 135 hectare
 • Locatie B = 124 hectare
 • Locatie C = 245 hectare

Locatie Kenmerken

Wij concentreren ons op locatie A, en het daarvoor gemaakte conceptmodel ‘Om de Green‘ van Saline Verhoeven, S-COOP.

De businesscase hiervoor is berekend door Fakton 

 • De oppervlakte van Locatie A is circa 1.350.000 m2.
 • Door het plangebied loopt de Eemvallei van 255.000 m2. Deze groene strook wordt gezien als de toekomstige dragende landschapsstructuur voor Oosterwold. De Eemvallei kan op termijn uitgroeien tot een aantrekkelijke ecologische groenstructuur voor heel Almere en regio.
 • Locatie A valt onder Gemeente Almere. Gemeente Almere doet uitspraak over de grondprijzen op deze locatie.
 • Locatie A ligt langs de A27 in de Flevopolder.

212 woningen

 • 73 vrijstaande woningen
  GBO 180m²
 • 72 ‘2 onder 1 kap’ woningen
  GBO 180m²
 • 67 rijwoningen
  GBO 110m²

 

Info of aanmelden?
Klik hier

156 units boerenbedrijf

Totaal 156 units waarvan

 • 151 zorgboerderij woningen
  Per unit: GBO 50m²
 • 3 fabrieken
  GBO 1000m²
 • 2 veeschuren
  GBO 1000m²
Bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte (BVO) telt de oppervlakte van alle binnenwanden, schachtruimten en een het deel van de woningscheidende wanden tot het hart van de scheidingslijn mee. BVO wordt gemeten langs de opgaande scheidingsconstructie, dus langs de buitenomtrek van een buitenwand (voor/achtergevel), of de hartlijn van een woningscheidende wand (bouwmuur).

Bij de berekening van het gebruiksoppervlak (GBO) telt de oppervlakte van alle niet dragende binnenmuren en stijgpunten mee en dragende muren en schachtruimte niet mee. GBO wordt gemeten binnen de buitenwanden, waarbij al het vrije vloeroppervlakte moet worden meegerekend met een netto hoogte > 1,5 m. Zowel bij GBO en BVO worden alle verkeersruimten incl. trapgaten gewoon meegerekend. Het enige wat mag worden afgetrokken zijn vides met een oppervlakte groter dan 4 m2 en de oppervlakte van vrijstaande constructiedelen groter dan 0,5 m2.

GBO is voor de koper interessant, BVO is belangrijk tijdens het ontwerpproces (architect / aannemer / ontwikkelaar).

Bron: nieuwbouwwijzer.

Wat doet VoedselLokaal?

VoedselLokaal stelt zich op als coöperatie welke zorgt voor het:

 • Verwerven, beheren, veredelen, exploiteren en/of verhuren van gebiedsgronden
 • Bevorderen van werkgelegenheid en ondernemerschap
 • Initiëren van coöperatieve werkbedrijven.

De nadruk ligt daarbij op:

 • Duurzame landbouw, gezonde en vruchtbare bodem, lekkere en gezonde streekvoedselproducten, hoogwaardig zaai-en plantgoed, vitale natuur(elementen) en waterpartijen, en aantrekkelijke landschapsontwikkeling
 • Regionale productie en afzet van hernieuwbare energie en bio-basedgrondstoffen en materialen;
 • Het ontwerp en de bouw/renovatie ter (zelf)voorziening in woon-en werkfuncties
 • Diverse diensten op gebied van gezondheidszorg, welzijn, re-integratie, educatie en recreatie
 • En al hetgeen dat bijdraagt aan de voorziening in de ecologische, economische, sociale en culturele behoeften.

Stads- land/tuin/bosbouw

Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt. Leidend is dat er een agrarisch product uit voort komt en dat sprake is korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over voedselproductie die professioneel of voor zelfvoorzienend gebruik wordt beoefend.

Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Het verschil tussen stadslandbouw en reguliere landbouw zit niet zozeer in schaal, vorm en intensiteit van de voedselproductie, maar in het zoeken en aangaan van verbindingen met kernen, het realiseren van korte ketens in de voedselproductie en het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen.

VoedselLokaal wil rond de Eemdelta in Oosterwold, een nieuw type landgoed realiseren. Met o.a. stadslandbouw.

Saline’s ‘Om de Green’

‘Om de Green’ van Saline Verhoeven, S-COOP

Info of aanmelden?
Klik hier

Geldende Grondprijzen Oosterwold

De geldende grondprijzen per maart 2017 zijn 40 euro per vierkante meter. Neem voor meer prijsinformatie contact met ons op.

Uitgangspunten oppervlaktes

Bebouwing totaal 55.000 m² bvo
Bebouwing wonen 41.500 m² bvo
Bebouwing boerenbedrijf 13.500 m² bvo
Kavelgrootte wonen 203.000 m² bvo
Kavelgrootte boerenbedrijf 13.500 m² bvo
Eemvallei 255.000 m² bvo

VoedselLokaal Berekend

Onder begeleiding van Fakton is de haalbaarheid berekend van de coörporatie VoedselLokaal. Zij stellen: 

“De uitvoering van concept Om de green is haalbaar. Optimalisatie zijn amper nodig om de businesscase rond te rekenen. Echter kunnen optimalisaties wel zorgen voor een interessant verdienmodelvoor de gemeenschap.”

Klik hier voor de businesscase van het concept ‘Om de Green’, door Fakton.